Stichting Kluften en Waarden,

Is opgericht in 1991, heeft tot doel het ijveren voor het behoud van het culturele erfgoed in en om Grijpskerk. Daartoe worden monumenten, beeldbepalende panden en waardevolle landschapselementen bestudeerd, beschreven en zo nodig aangekocht en beheerd. Daarnaast wordt een archief beheerd met boeken, objecten en foto- en filmmateriaal. De Stichting Kluften en Waarden maakt deel uit van de SHVW, de Samenwerkende Historische Verenigingen Westerkwartier. Tweemaal jaarlijks wordt er met de andere deelnemende organisaties overlegd over elkaars activiteiten en eventueel gezamenlijk optreden naar buiten, waarbij één organisatie optreedt als gastheer.