Werelddansen

Iedere donderdagmorgen wordt er gedanst op muziek uit verschillende landen.

Van 9:45-11:00 uur met een pauze tussendoor met een kopje koffie/thee.

Het is leuk en gezellig.

De groep bestaat momenteel uit 15 dames o.l.v. Mw. P.v/d Veer.

Info bij:

Henny Tienstra tel.nr. 0594-212894

Ineke Hagemeijer tel.nr. 0594-21385