Wie zijn wij?

Het gebouw de Nieuwe Wierde fungeert als ontmoetingscentrum waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. In ons gebouw komen een aantal functies samen:
• Het Multi Functioneel Centrum
• Bibliotheek
• NNCZ (Zorg)
• Het Dorpsloket.

De stichting MFC Grijpskerk verhuurt ruimten aan groepen mensen zodat zij elkaar kunnen ontmoeten en waar mogelijk kunnen samenwerken.

Een ontmoetingsplek van en voor het dorp, daar gaan we voor!

We zien grote voordelen in de samenwerking tussen stichting MFC Grijpskerk, NNCZ, Bibliotheek en het Dorpsloket. Ervaar dit in de Nieuwe Wierde! U bent van harte welkom 😊

 

 

Hoe zijn we ontstaan?

De aanleiding
Door de veranderingen in de zorgfinanciering en de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen verdwijnen verzorgingshuizen. Sommige huizen worden getransformeerd naar verpleeghuizen en andere worden gesloten. De Zonnehuisgroep Noord heeft eind 2015 haar keuzes gemaakt rond het sluiten of openhouden van intramurale zorglocaties. Tot grote verbijstering van alle inwoners van Grijpskerk hoorde De Wierde bij de te sluiten locaties.

Parallel aan de ontwikkelingen binnen De Wierde werd door een initiatiefgroep MFC onderzoek verricht naar realisatie van een Multi Functioneel Centrum op een locatie elders in Grijpskerk. Maatschappelijke activiteiten werden op dat moment voor het belangrijkste deel uitgevoerd in Kerkplein 6. Een oud schoolgebouw dat kwalitatief en kwantitatief niet meer voldeed als onderkomen voor sociale en culturele activiteiten.

Win Win
Door de inzet van een initiatiefgroep (voor behoud de Wierde) en de gemeente is eind 2015 een zorgaanbieder, de NNCZ, bereid gevonden de ‘onderneming’ van de zorgappartementen over te nemen, maar niet het gebruik van het gehele gebouw de Wierde.

De initiatiefgroep MFC, de NNCZ en de initiatiefgroep (voor behoud de Wierde) hebben eind 2015 besloten om het MFC onder te brengen in De Wierde en daarmee de beoogde activiteiten van het plan MFC mee te nemen naar het woon- zorgcomplex. Door deze samenwerking ontstaat er een toekomstig bestendige voorziening voor het dorp Grijpskerk en omgeving, De Nieuwe Wierde!

Een voorziening die voor jong en oud, breed toegankelijk is.